Επιτέλους βρήκα πως προσθέτεις το ελληνικό πληκτρολόγιο στο KDE 4.7

Η μετάβαση από το Gnome στο Kde για μερικούς δεν είναι και πολύ εύκολη 🙂

Επιτέλους βρήκα που κρύβεται η ρύθμιση των επιπλέον γλωσσών για το πληκτρολόγιο.

Είναι στο System Settings ->  Input Devices -> Keyboard -> Layouts όπου αφού πατήσουμε το Configure Layouts μπορούμε να προσθέσουμε την γλώσσα που θέλουμε, στην προκειμένη τα Ελληνικά.

Δύσκολη αυτή η μετάβαση!

 

To DROP DATABASE στο PhpMyAdmin είναι απενεργοποιημένο;

Στο PhpMyAdmin – τουλάχιστον σε αυτό που εγκαθίσταται με την έκδοση 1.7.7 του XAMPP το DROP DATABASE είναι απενεργοποιημένο. Αν κάποιος γνωρίζει από που αλλάζει αυτή η επιλογή παρακαλώ να μιλήσει….

Μέχρι τότε, μέσω του console της MySQL  η δουλειά γίνεται με τον παλιό κλασσικό τρόπο 😉